GDPR ohjeistus

 • Kuntarekryn GDPR ohjeistus

  Perusrekrytoinnin koulutus, Basrekryteringens utb.

 • Perusrekrytoinnin koulutuspäivän ohjelma

 • Koulutusmateriaali

 • Henkilön rekrytointikohtainen käyttöoikeus

 • Utbildningsdagens program

 • Skolningsmaterial eRekrytering

 • Personens rekryteringsspecifika behörighet

  Sijaisrekisterin koulutus, Vikarieregistrets utb.

 • Sijaisrekisterin koulutuspäivän ohjelma

 • Koulutusmateriaali

 • Sijaisrekisterin viestiasetukset

 • Utbildningsdagens program

 • Skolningsmaterial Vikarieregistret

 • Vikarieregistrets installningar for utgangsmeddela

  Pääkäyttäjälle, Administratörens material

 • Käyttöönoton toimenpiteitä pääkäyttäjille

 • Yhteyden avaaminen TE-palvelut.fi -sivustolle

 • Mediatiedotepohja käyttöönotosta

 • Käyttöoikeustasot

 • Administratörens Kom-ihåg-lista

 • Öppna kontakten till te-tjanster.fi

 • Information om inbruktagandet

  Kuntarekry.fi

 • Kuntarekry.fi -sivuston opastevideot

 • Työpaikkailmoituksen kuva

  Asiakirjapohjat, dokumentmallar

 • Viesti- ja asiakirjapohjien tallettaminen

 • Tagit

 • Esikatselu Kuntarekry.fi

 • Esikatselu te-palvelut.fi

 • Hakijayhteenvetopohja

 • Opettaja / rehtori hakijayhteenvetopohja

 • Rekrytoinnin loppuraportti

 • Työpaikkailmoitus ilmoitustaululle

 • Valintaesitys

 • Taggar 20.9.2017

 • Annonsen till anslagstavlan

 • Förhandsgranskning te-palvelut.fi

 • Rekryteringens slutrapport

 • Sökanderapport

 • Urvalsförslag

  Materiaaleja Kuntarekryn tapahtumista

 • GDPR -esitys Kuntarekrypäivässä 7.3.2018

 • Maaret Botskan esitys henkilötietosuojasta 9.10.13

 • Työhaastattelijana onnistuminen,Risto Kökkö 5.6.12

 • Att lyckas som arbetsintervjuare

 • Vinkkejä kesätyörekrytointeihin